پروژه تکوین الکترونیک درهای سریع بازشو فلکس آپ یا فولدآپ با عملکرد صدها بار باز وبسته شدن در روز قابل نصب در ، درگاههای بزرگ فضای بیرونی با مقاومت مناسب در مقابل باد و باران وهوابندی 100 درصدی و سرعت بالای خود دری مناسب جهت جلوگیری از اتلاف انرژی می باشد که در بهبود دستاوردهای اقتصادی جایگزین مناسبی برای درهای معمولی و آهنی است.

-شرکت تکوین الکترونیک-خط تولید یخچال سامسونگ-پروژه جدا کردن سالن تولید از انبار محصول درهای سریع بازشو فلکس آپ یا فولدآپ با عملکرد صدها بار باز وبسته شدن در روز قابل نصب در ، درگاههای بزرگ فضای بیرونی با مقاومت مناسب در مقابل باد و باران وهوابندی 100 درصدی و سرعت بالای خود دری مناسب جهت جلوگیری از اتلاف انرژی می باشد که در بهبود دستاوردهای اقتصادی جایگزین مناسبی برای درهای معمولی و آهنی است.

flax up high speed

درهای سریع بازشو فلکس آپ یا فولدآپ با عملکرد صدها بار باز وبسته شدن در روز قابل نصب در ، درگاههای بزرگ فضای بیرونی با مقاومت مناسب در مقابل باد و باران سرعت بالا

High Speed Door-Flax up-فلکس آپ-فولدآپ

درب های سریع باز شونده فولد آپ پروژه ناصرپلاستیک-با بیش از 15 سال سابقه همکاری-اجرای بالای 20دستگاه در فلکس آپ

High Speed Door-Flax up-فلکس آپ-فولدآپ

درب های سریع باز شونده فولد آپ پروژه ناصرپلاستیک-با بیش از 15 سال سابقه همکاری-اجرای بالای 20دستگاه در فلکس آپ

High Speed Door-Flax up-فلکس آپ-فولدآپ

درب های سریع باز شونده فولد آپ پروژه ناصرپلاستیک-با بیش از 15 سال سابقه همکاری-اجرای بالای 20دستگاه در فلکس آپ

High Speed Door-Flax up-فلکس آپ-فولدآپ

درب های سریع باز شونده فولد آپ پروژه ناصرپلاستیک-با بیش از 15 سال سابقه همکاری-اجرای بالای 20دستگاه در فلکس آپ

High Speed Door-Flax up-فلکس آپ-فولدآپ

درب های سریع باز شونده فولد آپ پروژه تکوین الکترونیک (تولید یخچالهای سامسونگ)تردد نامحدود-زیبا و کاملا عایق در برابرورود گرد و غبار

High Speed Door-Flax up-فلکس آپ-فولدآپ

در فلکس آپ پروژه سام سرویس-قشاء پولیستر با روکش پی وی سی-شاسی ورق سه میل گالوانیزه-تردد نامحدود-مقاوم در برابر باد های سهمگین-کاملا هوابند

High Speed

درب های سریع باز شونده فولد آپ پروژه سامسونگ